Kontakt

Postadress:
DK Kiruna Bugg & Swing,  c/o Margareta Fors, Konduktörsgatan 15 C, 981 34 KIRUNA

Organisationsnummer: 897300-5922

Plusgiro: 125 14 27-9

Föreningens e-postdkkbs@kirunabuggoswing.se
(klicka på adressen för att skicka e-post)

Ordförande: Gunnar Fors

Klubblokal: Bromsgatan 20

Övriga ledamöter (klicka på länken för att komma vidare)