Styrelsen och kommittéer

Styrelsen 2018  
Uppdrag Namn
Ordförande Ann-Chatrine Vikström
V. Ordförande Peter Lindström
Sekreterare Elisabeth Johansson
Kassör Anders Pääjärvi
Ledamot Margareta Fors
1:e Suppleant Anneli Suup
2:a Suppleant Hans Mämmi
3:e Suppleant Monika Jakobsson
Valberedningen Ingegerd Tano (ordförande)
Catharina Lindström
Revisor Liz-Marie Eriksson
Revisor Mikael Winnebäck
Kommittéer 2018
Externa tränarkommittén Annica Jonsson
Webmaster Anders Pääjärvi
Tävlingsansvarig Anders Pääjärvi (tf.)
Musikansvarig Tränare  
Festkommittén Vakant
Klädansvarig Ingegerd Tano, Gunnar Fors
Ledarträffsansvarig Manolito Altenburg
Lokalansvarig Gunnar Fors
Nyckelansvarig Ann-Chatrine Vikström
Utbildning – kurser Ledarteam/Styrelse