Styrelsen och kommittéer

Styrelsen 2018  
Uppdrag Namn
Ordförande Ann-Chatrine Vikström
Vice ordförande Peter Lindström
Sekreterare Elisabeth Johansson
Kassör Anders Pääjärvi
Ledamot Margareta Fors
1:e Suppleant Anneli Suup
2:a Suppleant Hans Mämmi
3:e Suppleant Monika Jakobsson
Valberedningen Ingegerd Tano (ordförande)
Catharina Lindström
Revisorer Liz-Marie Eriksson
Mikael Winnebäck
Kommittéer 2018
Externa tränarkommittén Annica Jonsson
Webmaster Anders Pääjärvi
Tävlingsansvarig Anders Pääjärvi
Musikansvarig Tränare  
Festkommittén Vakant
Klädansvarig Ingegerd Tano, Gunnar Fors
Ledarträffsansvarig Manolito Altenburg
Lokalansvarig Gunnar Fors
Nyckelansvarig Ann-Chatrine Vikström
Utbildning – kurser Ledarteam/Styrelse