Styrelsen och kommittéer

Styrelsen 2019  
Uppdrag Namn
Ordförande Catharina Lindström
Vice ordförande Margareta Zakrisson
Sekreterare Hans Mämmi
Kassör Margareta Fors
Ledamot Rasmus Häggkvist  
1:e Suppleant Britt-Inger Kitti
2:a Suppleant Manolito Altenburg
3:e Suppleant Carina Andersson
Valberedningen Vakant
Revisor Liz-Marie Eriksson
Revisor Mikael Winnebäck
Kommittéer 2019  
Externa tränarkommittén Annica Jonsson
Webmaster Rasmus Häggkvist
Tävlingsansvarig Manolito Altenburg
Musikansvarig Tränare  
Festkommittén Vakant
Klädansvarig Vakant
Ledarträffsansvarig Manolito Altenburg
Lokalansvarig Gunnar Fors
Nyckelansvarig Ann-Chatrine Vikström
Utbildning – kurser Ledarteam/Styrelse