Styrelsen och kommittéer

Styrelsen 2022  
Uppdrag Namn
Ordförande Gunnar Fors
Vice ordförande Alvar Johansson
Sekreterare Carina Björnfot
Kassör Margareta Fors
Ledamot Johan Seppälä
1:e Suppleant  
2:a Suppleant Catharina Lindström
3:e Suppleant Ulrika Hesselstål
Valberedningen Ingegerd Tano (ordförande)
Carina Johansson
Tore Niemi
Revisor Liz-Marie Eriksson
Revisor Mikael Winnebäck
Kommittéer 2022  
Externa tränarkommittén Mats Hållberg
Webmaster Peter Lindström
Tävlingsansvarig Helen Svonni
Musikansvarig Tränare  
Festkommittén Vakant
Klädansvarig Vakant
Ledarträffsansvarig Ulf Andersson
Lokalansvarig Gunnar Fors
Nyckelansvarig Carina Johansson
Utbildning – kurser Ledarteam/Styrelse