Historik

Dansklubben Kiruna Bugg & Swing bildades i november 1995 av bl.a. Tore & Eivor Niemi samt Mikael Storeide, i syfte att skapa en verksamhet som tilltalar både de socialt dans intresserade, som ser denna form av dans som utmärkt motion och rekreation, samt de som har målsättningen att tävla.

Nuläge

Idag är klubben etablerad i Kiruna med medlemmar i varierande åldrar.
Verksamheten omfattar kurser och träningar i bugg, boogie woogie och foxtrot för allmänheten  samt tävlingsdeltagande i bugg. Vidare anlitas externa ledare/tränare från andra orter i landet för utbildning av både ledare och övriga medlemmar. Även utbildning av ledare/tränare på annan ort förekommer för att bevara och utveckla dessa personers kompetens inom området.

DK Kiruna Bugg & Swing är medlem i Svenska Danssportförbundet, (DSF), och därigenom även i Riksidrottsförbundet, (RF), eftersom denna form av dans är att betrakta som idrott i högsta grad.

Vår målsättning är att aktivt bedriva en verksamhet som främjar danskulturen i Kiruna, med särskild inriktning mot ungdomar under 25 år. Lika angeläget anser vi det vara att utbilda allmänheten i sällskapsdans, som bugg och foxtrot, då vi anser att dans är det bästa och lättaste sättet för människor att mötas och umgås på ett naturligt sätt.

Framtid

Vår ambition är att fortsätta utveckla verksamheten på ett sådant sätt att alla dans intresserade Kirunabor, ung som gammal, skall finna denna form av motion, idrott och samvaro tilltalande. Speciellt viktigt anser vi det vara att få våra ungdomar att upptäcka detta med danssport, både som idrott och umgängesform, för att i framtiden skapa en attityd mot användande av droger i samband med att killar och tjejer skall träffas och umgås socialt. Där är vi övertygade om att dansen har stora möjligheter att påverka ungdomarnas allmänna inställning till droger.

Vad är danssport?

– alla mellan 0 – 100år kan vara med.
– både killar och tjejer, män och kvinnor kan utöva detta tillsammans.
– kan bedrivas som motionsidrott.
– kan bedrivas som elitidrott.
– idag finns 35 000 aktiva dansare registrerade inom förbundet, därtill tillkommer alla ”sociala dansare”
– idag finns 150 dansklubbar inom landet, från Kiruna i norr till Helsingborg i söder.
– denna form av idrott främjar umgänget mellan könen utan påverkan av några droger.
– man har alltid glädje av att kunna dansa.