Träningar VT-2024

Måndagar:
Bugg 19.00 – 20:00 Ledare Alvar & Carina

Boogie Woggie 20.00-21.00