Styrelsen och kommittéer

Styrelsen 2024  
Uppdrag Namn
Ordförande Carina Johansson
Vice ordförande Johan Seppälä
Sekreterare Kaisa Edvinsdotter
Kassör Aase Olsson
Ledamot Alvar Johansson
1:e Suppleant Ann-Katrine Rantatalo
2:a Suppleant Monika Jakobsson
3:e Suppleant
Valberedningen Gunnar Fors (ordförande)
Ingegerd Tano
Revisor Liz-Marie Eriksson
Revisor Mikael Winnebäck
Kommittéer 2022  
Externa tränarkommittén Alvar Johansson
Webmaster Gunnar Fors
Tävlingsansvarig
Musikansvarig Tränare  
Festkommittén Vakant
Klädansvarig Vakant
Ledarträffsansvarig Carina Johansson
Lokalansvarig Gunnar Fors
Nyckelansvarig Carina Johansson
Utbildning – kurser Ledarteam/Styrelse