Styrelsen och kommittéer

Styrelsen 2021  
Uppdrag Namn
Ordförande Catharina Lindström
Vice ordförande Johan Seppälä
Sekreterare Mikael Bohm
Kassör Margareta Fors
Ledamot Margareta Zakrisson
1:e Suppleant Carina Andersson
2:a Suppleant Mari Pettersson
3:e Suppleant Ulrika Hesselstål
Valberedningen Ingegerd Tano (ordförande)
Gunnar Fors
Vakant
Revisor Liz-Marie Eriksson
Revisor Mikael Winnebäck
Kommittéer 2021  
Externa tränarkommittén Annica Jonsson
Webmaster Peter Lindström
Tävlingsansvarig Helen Svonni
Musikansvarig Tränare  
Festkommittén Vakant
Klädansvarig Vakant
Ledarträffsansvarig Carina Johansson
Lokalansvarig Gunnar Fors
Nyckelansvarig Carina Johansson
Utbildning – kurser Ledarteam/Styrelse