Möten 2018

Styrelsemöten
19 februari kl. 19.00
1 mars kl. 19.00
12 april kl. 18.00

17 maj kl. 18.00
3 juni kl. 18.00
30 augusti kl. 18.00
27 september kl. 18.00
30 oktober kl. 18.00
22 november kl. 18.00
11 december kl. 18.00
17 januari 2019 kl. 18.00

Medlemsmöten
26 mars kl. 18.00
19 september kl. 18.30
21 november kl. 18.30

Årsmöte
20 februari kl. 18.30